Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

NGẪU HỨNG

Em như là một loài hoa

Có người trộm nhớ lúc xa  vắng nàng

Nắng vàng tỏa xuống trần gian

Sắc hoa lắp lánh bóng nàng trên cây

Hình như nàng ở đâu đây

Nhớ nàng ai cứ nhìn cây hoa nàng

Mưa rơi trên khắp nẽo đàng

Giọt rơi trên đất giọt tràn ngọn cây

Nhìn hoa mà ngỡ nàng đây
Thu đông xuân hạ trời mây như cùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét